Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17326 pytań z odpowiedziami, 35 pytań oczekujących oraz 2698 komentarzy  

Lista pytań


uwzględniając okres od do

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19