Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17474 pytań z odpowiedziami, 44 pytań oczekujących oraz 2727 komentarzy  

Kalkulatory

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje przydatne kalkulatory dla pracodawców:
  1. Kalkulator wyliczający dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2009r. i 2010r. z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za dany rok
  2. Kalkulator wyliczający wysokość ulgi we wpłatach na PFRON
  3. Kalkulator wyliczający wysokość obowiązkowych wpłat na PFRON
  4. NAJNOWSZY KALKULATOR (KALKULATOR 2012) wyliczający dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnsprawnych w 2012 r. . z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia z grudnia 2009 r. tj. kwoty 1276 dla pracodawców mających status zpchr jak i dla pracodawców z tzw. otwartego rynku
Aby skorzystać z kalkulatorów, należy zalogować się w systemie podając kod do dowolnej usługi OBPON
Kalkulator wyliczający dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2009r. i 2010r. z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za dany rok
kalkulator dofinansowań do wynagrodzeń w roku 2009 i 2010
Kalkulator wyliczający wysokość ulgi we wpłatach na PFRON
kalkulator odpis - ulgi we wpłatach na PFRON
Kalkulator wyliczający wysokość obowiązkowych wpłat na PFRON
kalkulator wpłat na PFRON
Kalkulator wyliczający dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2012r.
kalkulator dofinansowań do wynagrodzeń w roku 2012
Kalkulator wyliczający dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2013r.
kalkulator dofinansowań do wynagrodzeń w roku 2013