Reklama:

Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 19597 pytań z odpowiedziami, 81 pytań oczekujących oraz 3136 komentarzy  

Nasi konsultanci

Usługi doradztwa, wyjaśnień i odpowiedzi na pytania użytkowników serwisu w zakresie funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych i zagadnień niepełnosprawności świadczą:

Edyta Sieradzka - Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki
zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.
specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.
Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Dyrektor Ds. Prawnych w OBPON - doradca i konsultant w OBPON.PL
zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.
specjalizacja: Pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.
Dorota Myszkiewicz - Ekonomista, konsultant w OBPON.PL
zawód wykonywany: główny księgowy w zakładzie pracy chronionej
specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością
Ukończone studia wyższe z zakresu rachunkowości, kilkuletnie doświadczenie w księgowości w zakładzie pracy chronionej z branży produkcyjnej, audytor wewnętrzny ISO 9001:2009. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, ustawy o rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl
Ilona Bajor - Ekonomista, konsultant w OBPON.PL
zawód wykonywany: właścicielka firmy consultigowej kadry-płace-sod
specjalizacja: zagadnienia z zakresu kadr, płac, dofinansowań do wynagrodzeń, przystosowań stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, ZFRON, ZFŚS, IPR, ZUS-PŁATNIK
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Przez wiele lat pracowała jako starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych i dofinansowań w spółce mającej status zakładu pracy chronionej, która zatrudniała ok. 1300 osób, w tym 850 osób niepełnosprawnych. W roku 2014 była zatrudniona w Oddziale PFRON na stanowisku specjalisty w Punkcie Informacyjno-Doradczym. Prowadziła liczne spotkania informacyjno-doradcze w ramach projektu "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach". Od 2015 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie kadrowo-płacowym i dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON, ZFŚS i ZUS-PŁATNIK. Prowadzi szkolenia z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych.
Anetta Lewandowska - Konsultant i doradca w OBPON.PL (ekonomista)
zawód wykonywany: Główny Księgowy w jednym z ZPCHR, biegły rewident
specjalizacja: ewidencja księgowa w ZPCHR, ZFRON, SOD, pomoc publiczna – de minimis, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, system zatrudniania osób niepełnosprawnych
Biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11600. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, skończone liczne kursy prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych oraz KIG-R. Od kilku lat pracuje na stanowisku głównej księgowej w spółce mającej status zakładu pracy chronionej oraz bada sprawozdania finansowe. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, ustawy o rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
Rafał Kowalczyk - Dyrektor Zarządzający OBPON
zawód wykonywany: Dyrektor Zarządzający OBPON
specjalizacja: Zarządzanie i koordynowanie przedsiębiorstwem, m.in.: kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie planów krótko -, średnio - i długoterminowych firmy (np. planowanie strategiczne w zakresie sprzedaży, marketingu, inwestycji), tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa, strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim (przywództwo, tworzenie planów taktycznych, kontrola działań operacyjnych), okresowa kontrola wykonalności bieżących celów, analiza raportów o sytuacji firmy, jej produktów, usług oraz konkurencji, podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla firmy.
Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, 13 - letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. W poprzednich firmach pracując na stanowisku Dyrektora Operacyjnego był odpowiedzialny za analizowanie wyników finansowych zarządzanego przez siebie działu, uczestniczył w procesie planowania i wdrażania nowych rozwiązań w celu zwiększenia przychodów firmy. Tworzył mocne relacje z klientami poprzez wspieranie działu sprzedaży i marketingu. Wraz z kolejnymi latami pracy nieustanie polepszał swoje umiejętności kierownicze i analityczne, oraz zdolności komunikacyjne i negocjacyjne. W zarządzanych firmach nadzorował procesy sprzedaży. Współtworzył wiele szkoleń i kursów przeprowadzonych przez najlepszych trenerów w Polsce. W swojej pracy jest ukierunkowany na budowanie bardzo dobrych relacji z ludźmi i utrzymywania stałego wzrostu sprzedaży, a co za tym idzie - rozwoju.
Małgorzata Tylewicz-Piwnik -
zawód wykonywany:
specjalizacja:
Małgorzata Tylewicz-Piwnik -
zawód wykonywany:
specjalizacja:

Współpracowali z naszym serwisem:

Piotr Tylewicz radca prawny, prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego
zawód wykonywany: radca prawny, prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego
specjalizacja: prawo handlowe i gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo cywilne i administracyjne, spory sądowe i egzekucja, zamówienia publiczne, prawo pracy, pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, prawa i obowiązki związane z posiadaniem statusu zakładu pracy chronionej

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku i zdał egzamin radcowski. Już na studiach zaczął współpracę z Deloitte. Następnie wiedzę prawniczą i doświadczenie nabył pracując w renomowanych kancelariach prawniczych oraz będąc asystentem sędziego w wydziale gospodarczym Sądu Okręgowego w Białymstoku. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Tylewicz, która świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego i bankowego, w tym również w obszarach tematycznych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych takich jak: prawa i obowiązki wynikające z posiadania statusu zakładu pracy chronionej, ubieganie się o pomoc publiczną na zatrudnianie osób niepełnosprawnych czy udzielanie ulg we wpłatach na PFRON.

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Piotra Tylewicza »
Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy, konsultant w OBPON.PL
zawód wykonywany: doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię podatkową
specjalizacja: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (mgr prawa) i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (mgr historii). Zajmujący się w szczególności tematyką podatku od towarów i usług, podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości.

nowanie i organizacja czasu pracy, zarządzanie pracownikami, specyfika pracy z osobami psychicznie chorymi. Konsultant

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Marcina Szymankiewicza »
Krzysztof Rumianowski Doradca w OBPON.ORG, doradca w OBPON.PL (ekonomista, dyrektor finansowy, doradca biznesowy)
zawód wykonywany: prowadzi Biuro Doradztwa i rehabilitacji Zawodowej, pełni funkcję dyrektora finansowego
specjalizacja: optymalizacja ekonomiczna zatrudniania osób niepełnosprawnych i maksymalne wykorzystanie środków pomocowych

Prezes i Członek Zarządów ZPChr, Aktywny uczestnik prac nad tworzeniem ustawy o rehabilitacji zawodowej i kilku nowelizacji. Specjalizacja: porządkowanie funduszy ZFRON (również wyprowadzanie zaległości), pozyskiwanie dodatkowych środków dla ZPChr. prowadzenie bieżącej kontroli oraz nadzoru nad poprawnością funkcjonowania firmy jako ZPChr. i inne doradztwo biznesowe. Certyfikaty Zawodowe: doradca personalny i poradnik zawodowy (certyfikat MPiPS) oraz instruktor praktycznej nauki zawodu, doradca zawodowy, pośrednik pracy, inspektor BHP (Rozp. Ministerstwa MEN, MENiS, MEiN). Kwalifikacje dodatkowe: Kursy dla dyrektorów finansowych i ekonomicznych, zastosowanie internetu w biznesie, komunikacja w grupach pracowniczych, budowanie zespołów, efektywne zarządzanie zespołem, komunikacja w firmie, planowanie i organizacja czasu pracy, zarządzanie pracownikami, specyfika pracy z osobami psychicznie chorymi. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Krzysztofa Rumianowskiego »
Małgorzata Fila prawnik
zawód wykonywany: doradca podatkowy
specjalizacja: doradztwo w zakresie: podatków, działalności gospodarczej, zagadnień kadrowo-płacowych, rozliczania projektów unijnych.

Od maja 2001r. współudziałowiec i Prezes Kancelarii Prawa Podatkowego Factor Fila i Wspólnicy Sp. z o.o. Kancelaria wpisana jest do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod nr 203. Członek Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego III Kadencji. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Autorka publikacji książkowych „Karta Podatkowa” w latach 2004, 2005, 2006 wydawnictwo Difin Warszawa, „W - jak Wspólnoty Mieszkaniowe” wydawca Wszechnica Podatkowa w Krakowie. Od 2006 roku współautorka „Odpowiedzi na Pytania Egzaminacyjne dla Doradców Podatkowych” wydawca Wszechnica Podatkowa Kraków. Trener szkoleń i warsztatów finansowanych ze środków Unii i z budżetów samorządowych. Konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Małgorzatę Fila »
Monika Misztal - Licińska Konsultant w serwisie OBPON.PL, Doradca w OBPON.PL - (politolog)
zawód wykonywany: właściciel kancelarii prawnej
specjalizacja: Ekspert w dziedzinie pomocy publicznej, w szczególności udzielanej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne; przepisów dotyczących rehabilitacji, zakładów pracy chronionej, zakładowego funduszu rehabilitacji, indywidualnych programów rehabilitacji. Autorka licznych publikacji m.in. dla dziennika 'Rzeczpospolita' oraz dla serwisu OBPON.PL należącego do firmy OBPON. Wykładowca na szkoleniach, świadczy indywidualne usługi doradcze dla Klientów OBPON, autorka książki wydawnictwa OBPON pt.: 'Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - wydanie I 2007 oraz wydanie II 2008, konsultant w serwisie www.vademecumwiedzy.pl należącym do OBPON
zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Monikę Misztal - Licińską »
Izabela Stepaniak Doradca w OBPON.ORG, konsultant, doradca w OBPON.PL - (prawnik)
zawód wykonywany: doradca
specjalizacja: wydatkowanie ZFRON, konstruowanie IPR, wzory dokumentów: regulamin zfron, wnioski o pomoc indywidualną, pomoc de minimis, korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, orzeczenia o niepełnosprawności - system orzecznictwa, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, uprawnienia osób niepełnosprawnych

Prowadzi firmę zajmującą sie doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz otwartego rynku pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeprowadza audyty wydatkowania pomocy publicznej u przedsiębiorcy, konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacji, doradza dla otwartego rynku pracy jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, specjalizacja pomoc publiczna dla Zakładów Pracy Chronionej ze szczególnym uwzględnieniem w wydatkowaniu środków ZFRON w kontekście pomocy de minimis. Na stałe współpracuje z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez OBPON, indywidualne doradztwo dla Klientów OBPON. Współautorka książki wydawnictwa OBPON 2008 pt.: "Indywidualne programy rehabilitacji" 2009, współautorka książki pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi' 2010. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Izabelę Stepaniak »
Mariusz Herdzina Doradca w OBPON.ORG, konsultant, doradca w OBPON.PL - (doradca zawodowy)
zawód wykonywany: wspólnik w firmie konsultingowo-szkoleniowej, doradca zawodowy- praktyk, członek zespołów orzekających o niepełnosprawności
specjalizacja: orzecznictwo, stopnie niepełnosprawności, kody niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności w kontekście wydatków z ZFRON, indywidualne programy rehabilitacji

Doradca zawodowy z certyfikatem MPIPS nr certyfikatu IV/536/02, od 10 lat członek kilku zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w Krakowie, nadzoruje prawidłowość wydawanych orzeczeń w zakresie poprawności wskazań do zatrudnienia na terenie kilku województw, od trzech lat prowadzi warsztaty oraz kursy doradztwa zawodowego dla członków Komisji Rehabilitacyjnej w zakładzie pracy chronionej, szkolenia dla firm w zakresie orzekania o niepełnosprawności, konstruowania IPR, zatrudniania osób niepełnosprawnych a jako doradca zawodowy opracowuje Indywidualne Programy Rehabilitacji w zakładach pracy chronionej, współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Doradca na stałe współpracujący z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, współautor książki wydawnictwa OBPON 2008 pt.: "Indywidualne programy rehabilitacji", współautor książki pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi'2010. Świadczy indywidualne usługi doradcze dla klientów OBPON, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez firmę OBPON, konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Mariusza Herdzinę »
Joanna Wawrzyńczak Doradca Finansowo-Księgowy w OBPON, Doradca w OBPON.ORG, Doradca i konsultant w OBPON.PL (ekonomista, doktorant)
zawód wykonywany: Doradca finansowo-księgowy w OBPON.PL (wieloletni Główny Księgowy w dużym ZPCHR)
specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością

Doktorant na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej, świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, kilkuletnie doświadczenie w księgowości w zakładzie pracy chronionej, m.in. w spółce z kapitałem zagranicznym. Jest również auditorem wewnętrznym ISO 9001:2000. Autorka książki wydawnictwa OBPON 2008: 'Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy'. Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez OBPON. Twórca opracowania arkusza kalkulacyjnego oceniającego sytuację ekonomiczną firmy na podstawie modelu Altmana. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Joannę Wawrzyńczak »
Mariusz Reterski doradca
zawód wykonywany: dyrektor zarządzający
specjalizacja: ustawa o ochronie danych osobowych

Studiował Prawo na Uniwersytecie Śląskim. Auditor ISO 9001 i 14001 nadzór i ocena prawidłowości stosowania procedur w przedsiębiorstwach w zakresie zgodności z wymaganiami prawnymi oraz stosowania przepisów ochrony środowiska oraz ochrony danych osobowych. Specjalista w zarządzaniu i budowaniu struktur w przedsiębiorstwach z naciskiem na spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Doświadczony specjalista w zakresie wdrażania nowych technologii oraz elektronicznych, zintegrowanych programów zarządzania procesami produkcji, magazynów i księgowości. Wykonuje obowiązki dyrektora w Zakładzie Pracy Chronionej, Członek Komisji Rewizyjnej w Organizacji OBPON.ORG, Doradca w OBPON w zakresie tematyki zarządzania i ochroną baz danych w przedsiębiorstwach posiadających status zakładu pracy chronionej oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy. Konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY nalezącym do OBPON

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Mariusza Reterskiego »
Anna Pałecka-Błaszczyk wiceprezes Organizacji OBPON.ORG, konsultant, doradca w OBPON.PL - (prawnik, aplikant radcowski)
zawód wykonywany: Prawnik - pełniła funkcję głównego specjalisty ds. legislacji w Wieloosobowym Stanowisku ds. Legislacji w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od 1998 r.). od dnia 01.03.2009r. do dnia 01.03.2010r. DYREKTOR DS. PRAWNYCH W FIRMIE OBPON, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes w ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG
specjalizacja: pomoc publiczna, ZFRON, dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, uprawnienia niepełnosprawnych

zagadnienia dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w szczególności dla prowadzących zakłady pracy chronionej, w tym w zakresie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (źródła dochodów, możliwości wydatkowania); dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wpłat na PFRON - kwestie proceduralne na gruncie Ordynacji podatkowej, Kpa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; uprawnienia osób niepełnosprawnych. Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wykładowca (współpraca m.in. z KIG-R. POPON, WSH, NORMAN BENETT, ISP, Polska Akademia Rachunkowości). Autorka książki wydawnictwa OBPON pt. 'POMOC PUBLICZNA DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH', od marca 2009r. Pełniła funkcję Dyrektora ds. Prawnych w firmie OBPON. Od dnia 22.10.2009r. pełni funkcję Wiceprezesa w Organizacji Pracodawców OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Annę Pałecką-Błaszczyk »
Danuta Multańska prawnik
zawód wykonywany: niezależny konsultant, prawnik, była V-ce Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niwidomych (KZRSIiSN)
specjalizacja: zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem ZPCHr , SOD, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON i inne zagadnienia

Niezależny ekspert specjalizujący sie w tematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie problematyki rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Pracowała na stanowisku V-ce Prezesa Zarządu w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych - organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnyc, wykładowca w Krajowej Izbie Gospodarczo - Rehabilitacyjnej

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Panią Danutę Multańską »
Szczepan Wroński prawnik
zawód wykonywany: Ekspert Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, którego podstawowym zadaniem jest wypłata dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
specjalizacja: dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, SOD, pomoc publiczna

Specjalizacja – zagadnienia związane z realizacją dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w tym z rozliczeniem rocznym uzyskanej pomocy publicznej. Kwestie dotyczące Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Inne zagadnienia związane z uzyskiwaniem i rozliczaniem pomocy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej, rynek otwarty). Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kierujował Działem Dofinansowań Pracodawców zajmującym się wypłatą dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychWspółautor książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." Autor publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita'.

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Pana Szczepana Wrońskiego »
Agnieszka Stelmach socjolog
zawód wykonywany: pracuje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
specjalizacja: zagadnienia związane z funkcjonowaniem zpchr, zfron, w tym ipr

Ekspert z zakresu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, indywidualnych programów rehabilitacji, w tym w kontekście pomocy publicznej oraz innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej. Pracuje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wydziale do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Panią Agnieszkę Stelmach »
Piotr Maciejewski licencjonowany doradca podatkowy
zawód wykonywany: doradca podatkowy
specjalizacja: doradztwo w zakresie: podatków, rachunkowości oraz zagadnień kadrowo - płacowych

Piotr Maciejewski - absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydział Prawo i Administracja został wpisany na krajową listę doradców podatkowych pod numerem 05289 i świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego od dnia 29 lipca 1991 roku. Jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Śląskiego Oddziełu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Początkowo w/w usługi świadczył jako wspólnik Spółki Cywilnej „Super Nowa”, a od 1995 roku jako właściciel Biura Rachunkowego „Super Nowa 1”. Od czerwca 2001 roku jest także współudziałowcem i Prezesem firmy Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten został wpisany przez Ministra Finansów do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 227, doradca podatkowy dla firmy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

zobacz listę odpowiedzi udzielonych przez Pana Piotra Maciejewskiego »

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.