Reklama:

W serwisie znajduje się: 21704 pytań z odpowiedziami, 8 pytań oczekujących oraz 3554 komentarzy  

Cennik

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie możliwości zaliczenia w poczet wydatków ponoszonych z ZFRON wykupienia dostepu do internetowych serwisów informacyjnych.

OPCJA ZAKUPU I - Samodzielny dostęp do serwisu
(zadawanie pytań - uzyskiwanie odpowiedzi)
Nazwa usługi Opis usługi Okres Cena  
Dostęp do Zadanie jednego pytania i uzyskanie 1 odpowiedzi + 24 godzinny dostępu do archiwum pytań i odpowiedzi 24 godziny 149,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do Zadawanie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi od konsultantów, dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi 1 miesiąc 389,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do Zadawanie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi od konsultantów, dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi 2,5 miesiąca 599,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do Zadawanie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi od konsultantów, dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi 5 miesięcy 949,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
W tym wariancie wybrana KSIĄŻKA GRATIS ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY.
OPCJA ZAKUPU II - Samodzielny dostęp wyłącznie do archiwum serwisu
(przeglądanie odpowiedzi bez możliwości zadawania pytań - cena z rabatem 50%)
Nazwa usługi Opis usługi Okres Cena  
Dostęp do 24 godzinny dostępu do archiwum pytań i odpowiedzi 24 godziny 79,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi 1 miesiąc 199,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi 2,5 miesiąca 299,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi 5 miesięcy 469,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
OPCJA ZAKUPU III - Samodzielny dostęp do serwisu
Nazwa usługi Opis usługi Okres Cena  
Dostęp do Pełny dostęp do zasobów informacyjnych serwisu 24 godziny 109,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do Pełny dostęp do zasobów informacyjnych serwisu 1 miesiąc 229,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do Pełny dostęp do zasobów informacyjnych serwisu 2,5 miesiąca 399,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do Pełny dostęp do zasobów informacyjnych serwisu 5 miesięcy 659,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
W tym wariancie wybrana KSIĄŻKA GRATIS ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY.
OPCJA ZAKUPU IV - TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA - samodzielny dostęp do Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna
Nazwa usługi Opis usługi Okres Cena  
Dostęp do Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna Pełny dostęp do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi drogą telefoniczną 5 dni w tygodniu. 1 miesiąc 199,00 zł + 23% VAT Zamawiam
Dostęp do Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna Pełny dostęp do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi drogą telefoniczną 5 dni w tygodniu. 2,5 miesiąca 399,00 zł + 23% VAT Zamawiam
Dostęp do Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna Pełny dostęp do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi drogą telefoniczną 5 dni w tygodniu. 5 miesięcy 699,00 zł + 23% VAT Zamawiam
OPCJA ZAKUPU V - "KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INFORMACYJNO-DORADCZA" + książka gratis
Nazwa usługi Opis usługi Okres Cena  
Dostęp do oraz Zadawanie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi od konsultantów, dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi wraz z pełnym dostępem do zasobów informacyjnych serwisu zpchr@info 2,5 miesiąca
+ 2,5 miesiąca
749,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
Dostęp do oraz Zadawanie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi od konsultantów, dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi wraz z pełnym dostępem do zasobów informacyjnych serwisu zpchr@info 5 miesięcy
+ 5 miesięcy
1089,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
W tym wariancie wybrana KSIĄŻKA GRATIS ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY.
Dostęp do oraz Zadawanie pytań, uzyskiwanie odpowiedzi od konsultantów, dostęp do pełnego archiwum pytań i odpowiedzi wraz z pełnym dostępem do zasobów informacyjnych serwisu zpchr@info 10 miesięcy
+ 10 miesięcy
1799,00 zł
+ 23% VAT
Zamawiam
W tym wariancie do wyboru rabat 100,00 zł lub DWIE KSIĄŻKI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY.
Uwaga! Połączenie zakupu dostępu do serwisu oraz serwisu jest najkorzystniejsze cenowo.
Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość niewysłania zamówionej ksiązki i zamiany jej na inny tytuł z powodu wyczerpania nakładu. Zamiana na inny tutył będzie dokonana w konsultacji z zamawiającym.

REGULAMIN VADAMECUM WIEDZY


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.