Reklama:

Nasze publikacje:

Przyszłość ZPCHR, gospodarowanie ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz nowe zasady kontroli w 2019 r. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1 stycznia 2019 r. w szczególności dot. dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i obowiązków pracodawców Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy...
W serwisie znajduje się: 21331 pytań z odpowiedziami, 5 pytań oczekujących oraz 3459 komentarzy  

Kontakt

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SP. Z O.O. SP.K.


Serwis Informacyjny Serwis Vademecum Wiedzy Serwis Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna System rozliczeń dofinansowań

Administrator serwisów:

Biuro Obsługi Klienta (adres korespondencyjny):
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
ul. A. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl

Adres:
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K.
ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl

NIP: 517-036-22-36, REGON: 180950466, KRS: 0000452408

Infolinia OBPON: 801 00 30 31
Tel./fax: (16) 679-16-16
Serwis internetowy: www.obpon.pl
E-mail: biuro@obpon.pl

Konto bankowe: BGŻ BNP Paribas S.A.: 22 1750 1224 0000 0000 3832 4438

Napisz do nas: info@vademecumwiedzy.pl

Formularz kontaktowy:
 • Imię i nazwisko:*
 • Nazwa firmy:
 • Adres firmy:
 • Telefon:
 • Adres e-mail:*
 • Treść:*
 • Wpisz sumę dwóch liczb: 1 i 4 *Prezes Zarządu:
Krzysztof Kuncelman

Prezes Zarządu Grupy OBPON

Prokurent:
Maciej Dratwa

Prokurent samoistny

Dyrektorzy:
Edyta Sieradzka

Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Dyrektor ds. Prawnych

Dział prawny:
Dział sprzedaży, obsługa klienta:

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY WYBRAĆ OPIEKUNA WG. REGIONU.

Monika Krzyżanowska

Główny specjalista ds. szkoleń i optymalizacji

województwa: wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie

Magdalena Ferenc

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

województwa: lubuskie, podkarpackie, pomorskie, podlaskie, śląskie

Arkadiusz Bożejko

Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

województwa: dolnośląskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, opolskie, kujawsko-pomorskie

Dział optymalizacji zatrudnienia, audytów i portalu Werbeo:
Renata Grenda

Dyrektor ds. Optymalizacji Zatrudnienia

Dział realizacji projektów
Joanna Petryczkiewicz

Specjalista ds. kadr

Renata Pich

Manager Projektów Zdalnych, HR Manager

Ewelina Kazienko

Specjalista ds. kadr

Roksana Szwed-Rozpędkowska

Pracownik działu kadr

Viktoria Kęsicka

Specjalista ds. rekrutacji

Monika Sierpińska

Koordynator projektów zdalnych

Magdalena Małek

Koordynator projektów zdalnych

Monika Mróz

Koordynator projektów zdalnych

Angelika Daczkowska

Specjalista ds. rekrutacji

Sabina Buryło-Styś

Koordynator projektów zdalnych

Dział rekrutacji
Natalia Baran

Rekruter

Pamela Gronostalska

Rekruter

Edyta Hołota

Rekruter

Agnieszka Dyjak

Rekruter

Angelika Woźniak

Rekruter

Księgowość i kadry:
Renata Madycka

Główna Księgowa

Grafika, reklama:
Paulina Wróblewska

Grafik

Małgorzata Dańczak

Grafik

Hubert Musiał

Grafik

Dział IT:
Jakub Belski

Specjalista IT

Kacper Marek

Specjalista IT

Dział komunikacji, redakcji i marketingu OBPON:
Piotr Świerżewski

Redaktor OBPON.pl

Monika Łysek

Redaktor OBPON.pl

Paweł Kawka

Redaktor OBPON.pl

Konsultanci:
Edyta Sieradzka

Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki

Anetta Lewandowska

Konsultant i Doradca w OBPON.PL (ekonomista)

Małgorzata Linke

Księgowa, konsultant w OBPON.PL

Ilona Bajor

Ekonomista, konsultant w OBPON.PL

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Dyrektor ds. Prawnych

Dział administracji:
Barbara Kuncelman

Specjalista ds. administracji


Nasze serwisy internetowe:
Największy Portal Pracy Osób Niepełnosprawnych
www.werbeo.pl
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepelnosprawnych Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.obpon.org
serwis informacyjny
www.obpon.pl
serwis konsultacyjno doradczy (pytania i odpowiedzi)
www.vademecumwiedzy.pl
telefoniczna obsługa konsultacyjna (TOK)
www.tok.obpon.pl
agencja pracy, rekrutacja osób niepełnosprawnych
www.rekrutacja.obpon.pl
portal rekrutujący dla osób niepełnosprawnych
www.praca.obpon.pl
portal rekrutacyjny dedykowany studentom i absolwentom
www.student.obpon.pl
aplikacja do rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń
www.e-sod.pl
system ewidencji ulg we wpłatach na PFRON
www.ewidencjaulg.pl
aplikacja system ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.e-zfron.pl
serwis dla płatników PFRON oraz firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON
www.ulginapfron.pl
pełna oferta wydawnictw dla pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.ksiegarnia.obpon.pl
serwis prezentacyjny ośrodków rehabilitacyjno - wypoczynkowych
www.rehabilitacja.obpon.pl


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.