Reklama:

W serwisie znajduje się: 21808 pytań z odpowiedziami, 8 pytań oczekujących oraz 3573 komentarzy  

Biblioteka księgowego

Serwis Informacyjny Serwis Vademecum Wiedzy Serwis Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna System rozliczeń dofinansowań
Nowości książkowe Archiwum

Szczegóły oferty:

Zamawianie dostępu do naszych serwisów z możliwością otrzymania przy każdym zamówieniu jednej z oferowanych w "Bibliotece Księgowego" pozycji wydawniczej. Gwarantujemy, że będzie ich zawsze nie mniej niż kilka, tak aby przy kolejnych kontynuacjach korzystania z naszych serwisów mieli Państwo możliwość kompletowania kolejnych przydatnych w pracy codziennej i funkcjonowaniu Waszych firm książek.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG A OTRZYMASZ OD NAS JEDNĄ Z PONIŻSZYCH KSIĄŻEK GRATIS

Wykaz aktualnych książek GRATIS znajdujących się w naszej ofercie z podziałem na opcje dostępu do poszczególnych serwisów:

Książka Książka

Spis tytułów:

UWAGA!
Oferta dotyczy również obecnych Klientów, którzy korzystają już z pełnego dostępu do Serwis VADEMECUM WIEDZY oraz Serwis Informacyjny - wystarczy przedłużyć zamówienie na kolejny okres rozliczeniowy, aby otrzymać jedną z wybranych książek.

Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość niewysłania zamówionej ksiązki i zamiany jej na inny tytuł z powodu wyczerpania nakładu. Zamiana na inny tutył będzie dokonana w konsultacji z zamawiającym.

WYBIERZ SOBIE KSIĄŻKĘ I SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUGPFRON. Rewolucja we wpłatach

PFRON. Rewolucja we wpłatach

 • Autor: Luiza Klimkiewicz
 • Wydawnictwo: Infor Biznes Sp. z o.o.
 • Stan prawny: 2016
 • ISBN: 978-83-65361-97
 • Rok: 2016
 • Liczba stron: 160
 • Format: B5
 • Typ okladki: miękka
Opis książki:

Zmiany od 1 lipca 2016 r.:

 • mniejsze ulgi
 • nowe obowiązki
 • zmiany w procedurze

Opis

Praktyczny przewodnik po zmianach. Przedstawia sposoby obliczania stanów zatrudnienia oraz dokumentowania niepełnosprawności i szczególnych schorzeń pracowników w przedsiębiorstwach, urzędach, jednostkach systemu oświaty i przywięziennych zakładach pracy, a także w zakładach wystawiających ulgi we wpłatach na PFRON.

Rewolucja w wpłatach na PFRON: mniejsze ulgi, nowe obowiązki i zmiany w procedurze. Kto skorzysta, a kto zapłaci więcej? Czy można zgodnie z prawem obniżyć wpłaty? Ważne zmiany już od 1 lipca 2016 r. czekają wszystkie te firmy, które płacą składki na PFRON, bo nie osiągają wymaganego poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych. Sposobem na ich obniżenie i skorzystanie ze specjalnych ulg jest dokonanie zakupu u pracodawcy, który zapewnia wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami.

Wraz z początkiem wakacji zmienią się warunki uzyskania takich preferencji. Zacznie obowiązywać również nowy wzór obliczania ulgi. Aby na nowych przepisać skorzystać będzie trzeba pamiętać o terminowym wystawianiu informacji o ulgach. Dodatkowo na sprzedającego nałożono zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji takich informacji. Obniżony zostanie również limit pokrywalności wpłat na PFRON ulgami- z 80 do 50 proc. kwoty wypłaty.

Wydawnictwo "Rewolucja w wpłatach na PFRON", to praktyczny przewodnik po zmianach. Na konkretnych przykładach specjaliści dowiedzą się, jak prawidłowo obliczać stan zatrudniania niepełnosprawnych pracowników w firmach, urzędach, jednostkach systemu oświaty i przywięziennych zakładach pracy, a także w zakładach wystawiających ulgi we wpłatach na PFRON. Zobowiązany do wpłat będzie mógł obliczyć zoptymalizowaną wpłatę, a udzielający ulg -- prawidłowo ustalić kwotę preferencji.

Przejdź do zamówienia

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY. Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY. Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka

 • Autor: Edyta Sieradzka, Małgorzata Tylewicz-Piwnik
 • Wydawnictwo: OBPON
 • ISBN: 978-83-937499-0-4
 • Rok: 2013
 • Liczba stron: 816
 • Format: B5
 • Typ okladki: twarda
Opis książki: Książka ta stanowi obowiązkową lekturę dla każdego pracodawcy osób niepełnosprawnych. Jest to niezwykle przydatny zbiór wiedzy dotyczący m.in: zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich uprawnień, uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń z PFRON, prowadzenia przez zpchr i byłe zpchr funduszu "ZFRON".

Książka jest zgodna z obowiązującym w 2013 r. stanem prawnym. Zawartość merytoryczna wzbogacona jest o aktualne akty prawne, wzory druków, wniosków, interpretacje urzędów i ministerstw, orzecznictwo sądów i stanowiska. W książce przytoczonych jest wiele przykładów uzyskiwania dofinansowań, uzyskiwania dodatkowej pomocy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, wypełnionych druków, przykładów gospodarowania środkami "ZFRON" i ich wydatkowania, wyjaśnień oraz obowiązujących zasad tworzenia funduszu. Dopełnieniem tej książki są niewątpliwie pytania zadawane przez pracodawców i odpowiedzi specjalistów, znawców tematyki.

Przejdź do zamówienia


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Fredry 1/1) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.