Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17081 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2635 komentarzy  

Przydatne serwisy

dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepelnosprawnych Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.obpon.org
serwis informacyjny
www.obpon.pl
prezentacje firm
www.obpon.com.pl
serwis konsultacyjno doradczy (pytania i odpowiedzi)
www.vademecumwiedzy.pl
telefoniczna obsługa konsultacyjna
www.tok.obpon.pl
serwis dla płatników PFRON oraz firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON
www.ulginapfron.pl
aplikacja do rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń
www.e-sod.pl
Portal rekrutujący dla osób niepełnosprawnych portal rekrutujący dla osób niepełnosprawnych
praca.obpon.pl
System ewidencji ulg we wpłatach na PFRON system ewidencji ulg we wpłatach na PFRON
www.ewidencjaulg.pl
aplikacja System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.e-zfron.pl
pełna oferta wydawnictw dla pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.ksiegarnia.obpon.pl
serwis prezentacyjny ośrodków rehabilitacyjno - wypoczynkowych
www.rehabilitacja.obpon.pl

organizacje zrzeszające pracodawców osób niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepelnosprawnych Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.obpon.org

instytucje

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl
Oprogramowanie SOD OF-LINE
www.sod.zpchr.pl
Serwis Informacyjny e-PFRON
www.e-pfron.pl
System Obsługi Dofinansowań
www.sod.pfron.org.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
www.mgip.gov.pl
Ministerstwo Finansów RP
www.mf.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl