Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 18277 pytań z odpowiedziami, 80 pytań oczekujących oraz 2872 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON.PL: NOWA ODSŁONA SERWISU INFORMACYJNEGO DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2013-08-12 15:15:00

Szanowni Użytkownicy serwisu  zpchr.info ,   Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, iż w najbliższym czasie zostanie wdrożona nowa wersja istniejącego już 11 lat serwisu  zpchr.info , która ma na celu poprawę

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: w sprawie konsekwencji zajęcia komorniczego w kontekście uzyskiwanej przez pracowników pomocy indywidualnej oraz prawidłowości regulowania płatności za usługi lub towary za pomocą karty płatniczej wydanej do rachunku ZFRON ODPOWIEDŹ BON Z 31.07.2013 R.

2013-08-12 11:10:00

W dniu 12 czerwca Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem odnośnie w sprawie konsekwencji zajęcia komorniczego w kontekście uzyskiwanej przez pracowników pomocy indywidualnej oraz prawidłowości regulowania płatności za usługi lub towary (zgodne z katalogiem

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON dotyczące możliwości przesunięć środków ZFRON pomiędzy poszczególnymi częściami funduszu rehabilitacji przeznaczonymi na wydatki ogólne, pomoc indywidualną oraz IPR ODPOWIEDŹ BON Z 17.06.2013 R. Kolejne zapytanie OBPON.ORG z prośbą o doprecyzowanie stanowiska z dnia 17.06.13 r ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 01.08.2013 R.

2013-08-12 10:00:00

W dniu 03.06.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym  możliwości przesunięć środków ZFRON pomiędzy poszczególnymi częściami funduszu rehabilitacji przeznaczonymi na  wydatki ogólne, pomoc indywidualną oraz IPR  

więcej

Zatrudnienie niepełnosprawnych powoli rośnie

2013-08-09 13:03:00

Jak podaje portal rynekpracy.pl, od 2005 roku poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych nieznacznie rośnie. Przed Polską jednak wciąż dużo do zrobienia.

więcej

Jakie ulgi w zakresie ubezpieczeń społecznych przysługują niepełnosprawnemu przedsiębiorcy

2013-08-08 10:15:00

Jestem osobą zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Noszę się z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Czy niepełnosprawny przedsiębiorca ma prawo do jakichś ulg w zakresie opłacania składek ZUS?

więcej

Czy przez pojęcie osoby niewidomej należy rozumieć osobę zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia, która jako przyczynę niepełnosprawności ma wskazany kod 04-O

2013-08-08 09:28:00

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i zatrudniamy kilka osób, które w orzeczeniu jako przyczynę niepełnosprawności mają wpisany kod 04-O. Nasi pracownicy mają w większości umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Czy ten symbol niepełnosprawności uprawnia nas do

więcej

W jaki sposób zaliczyć do kosztów płacy diety i koszty przejazdu w związku z odbywaniem przez pracownika niepełnosprawnego podróży służbowej

2013-08-08 09:26:00

Ubiegamy się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Z uwagi na to, że żadne przepisy obowiązujące w polskim systemie prawnym nie zawierają legalnej definicji wynagrodzenia za pracę, a tym samym brak jest w przepisach definicji wynagrodzenia brutto, mamy

więcej

Czy wystawiając informację o kwocie obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, należy w wysokości wynagrodzeń uwzględniać ekwiwalent

2013-08-08 09:18:00

Czy pracodawca wystawiający informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON powinien w obliczeniach wysokości wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uwzględniać różnego rodzaju ekwiwalenty (za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

więcej

W 2014 r. chroniony i otwarty rynek pracy z równymi dopłatami do pensji

2013-08-08 08:59:00

Jarosław Duda Liczymy, że Komisja Europejska zrezygnuje z ograniczeń dotyczących pomocy publicznej kierowanej do niepełnosprawnych. Jeśli nie, przygotujemy notyfikację, która pozwoli zachować obecny system wsparcia

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Finansowanie ze środków ZFRON usług medycznych świadczonych na rzecz niepelnosprawnych pracowników przez przychodnię prowadzoną przez zpchr a pomoc de minimis ODPOWIEDŹ BON Z 30.07.2013 R.

2013-08-07 13:04:00

W dniu 12 czerwca Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem odnośnie finansowania ze środków ZFRON usług medycznych świadczonych na rzecz niepelnosprawnych pracowników przez przychodnię prowadzoną przez zpchr a pomoc de minimis. Plik pisma do BON do

więcej

PROMOCJA OBPON Najnowsza książka wydawnictwa OBPON GRATIS - zamów lub przedłuż dostęp do serwisów

2013-08-06 14:11:00

  Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza wszystkich swoich obecnych Klientów oraz nowe firmy do wzięcia udziału w unikalnej promocji, dzięki której otrzymacie GRATIS prezent o

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG WYJAŚNIENIA UOKiK odnośnie badania sytuacji ekonomicznej w przypadku występowania o zaświadczenie o pomocy de minimis

2013-08-06 08:02:00

Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, organ udzielający pomocy musi dokonać analizy sytuacji pracodawcy na podstawie przedstawianych przez niego informacji , tj. ustalić, czy nie są spełnione kryteria

więcej

Co dalej z pracą dla niepełnosprawnych?

2013-08-01 11:50:00

Jeśli wejdzie w życie projekt Komisji Europejskiej wprowadzający limity kwotowe pomocy publicznej, roczne wsparcie finansowe z budżetu na zatrudnianie niepełnosprawnych spadnie z 3 mld zł do 200 mln zł.  

więcej

Albo przelew całej pensji, albo brak dopłaty - Edyta Sieradzka

2013-08-01 09:07:00

Jeśli pracodawca przekaże na konto niepełnosprawnego wynagrodzenie zasadnicze, ale premię wypłaci mu w gotówce, pozbawia się całego dofinansowania za ten miesiąc

więcej

Zespoły szybciej orzekną o niepełnosprawności

2013-07-31 08:25:00

Związek Powiatów Polskich (ZPP) proponuje wprowadzenie zmian, które usprawnią i przyspieszą uzyskiwanie dokumentów potwierdzających dysfunkcje zdrowotne.

więcej

Jak uzupełnić ocenę ryzyka zawodowego o informację dotyczącą zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

2013-07-30 11:20:00

Ocena możliwości zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego obejmuje dokładną analizę stanowiska pracy oraz określenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia lub kontynuowania pracy na określonym stanowisku.  

więcej

Dzień pracy niewidomego musi być krótszy

2013-07-30 10:08:00

Aby osobę niepełnosprawną obowiązywała 7-godzinna norma dobowa i 35-godzinna tygodniowa, nie będzie już potrzebne zaświadczenie lekarskie. Pracodawcy będą musieli ją stosować z urzędu najpóźniej za rok

więcej

Wpłaty na PFRON to rozrachunki publicznoprawne

2013-07-29 08:56:00

Od 17 czerwca do stanu zatrudnienia nie wliczamy pełnosprawnych przebywających na urlopie rodzicielskim

więcej

Nowy projekt w sprawie dopłat do pensji w listopadzie

2013-07-29 08:36:00

W kwietniu 2014 r. Komisja Europejska (KE) planuje przyjęcie nowego rozporządzenia dotyczącego zasad udzielania pomocy publicznej.

więcej

MPiPS: propozycje KE ograniczające wymiar pomocy publicznej nie do przyjęcia

2013-07-26 09:50:00

Propozycje KE dot. ograniczenia wymiaru pomocy publicznej do 150 mln zł rocznie są dla nas nie do przyjęcia - mówił w Sejmie wiceminister pracy Jarosław Duda. Według niego zagraża to PFRON, który na dofinansowanie dla niepełnosprawnych potrzebuje 3 mld zł rocznie. Duda

więcej

Duda: szukamy rozwiązań, by system zatrudniania osób niepełnosprawnych był stabilny

2013-07-26 09:47:00

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, plany związane ze zmianą systemu dofinansowań do zatrudniania osób z niepełnosprawnością uzależnia od finalnego rozstrzygnięcia kwestii regulacji prawnych proponowanych przez KE w dyskutowanym ostatnio rozporządzeniu.

więcej

Odpowiedź KE dla pracodawcy osób niepełnosprawnych dotycząca projektu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych

2013-07-24 13:52:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON. ORG przedstawia odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłany przez jednego z pracodawców osób niepełnosprawnych list dotyczący uwag do projektu ogólnego rozporządzenia w sprawie

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.